Robotics Technology in Mental Health Care

6,000 تومان

مشخصات فنی

tikago.ir
Preprint
PDF
23

جهت دریافت ترجمه و متن کامل مقاله لطفا نسبت به خرید اقدام فرمایید

Robotics Technology in Mental Health Care

This chapter discusses the existing and future use of robotics and intelligent sensing technology in mental health care. While the use of this technology is nascent in mental health care, it represents a potentially useful tool in the practitioner's toolbox. The goal of this chapter is to provide a brief overview of the field, discuss the recent use of robotics technology in mental health care practice, explore some of the design issues and ethical issues of using robots in this space, and finally to explore the potential of emerging technology.

فناوری رباتیک در مراقبت از سلامت روان

معرفی

در این فصل در مورد استفاده بالقوه‌ی از فن‌آوری رباتیک موجود در زمینه بهداشت روانی بحث خواهیم کرد. فن‌آوری رباتیک در درجه اول به روبات‌هایی اشاره دارد، که قادر به تجسم فیزیکی برای تغییر در جهان هستند. روبات‌ها این تغییر را با اثراتی که هم خود ربات حرکت می‌کند (نقل و انتقال) و یا اشیاء در محیط حرکت می‌کند (دستکاری) نشان می‌دهند و اغلب از داده‌های سنسورها برای تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند.

ربات‌ها می‌توانند درجات مختلفی از استقلال داشته باشند. همچنین فن‌آوری رباتیک به‌طور گسترده شامل تکنولوژی‌های وابسته، مانند سنسور همراه سیستم، الگوریتم برای پردازش داده‌ها و غیره است.

رباتیک به‌طور سنتی به عنوان "علمی برای مطالعه اتصالات هوشمند بین ادراک و اقدامات تعریف شده است"هر چند در سال‌های اخیر، تمرکز مسائل مربوط به تعامل با مردم در دنیای واقعی به بیرون منتقل شده است (سیسیلیانو و خطیب، 2008). این تغییر به رباتیک بر محور انسان اشاره شده است و یک منطقه‌ی درحال‌ظهور در دهه گذشته بر روی مشکلات این فضا که به تعامل انسان و ربات (HRI) تمرکز دارد شناخته شده است.

استفاده از تکنولوژی رباتیک در مراقبت از سلامت روان نوپا است، اما یک ابزار بالقوه‌ی مفید در ابزار حرفه‌ای نشان می‌دهد. بنابراین هدف از این فصل ارائه‌ی خلاصه‌ای در این زمینه و بحث در مورد استفاده‌ی اخیر از تکنولوژی رباتیک در مراقبت‌های بهداشتی روانی است، برخی از موارد مهم طراحی و مسائل اخلاقی استفاده از روبات‌ها در این فضا، و در نهایت کشف پتانسیل تکنولوژی در حال ظهور بیان شده است.

آدرس توليد کننده : https://arxiv.org/abs/1511.02281
اول صفحه
پیاده‌سازی و پشتیبانی توسط: هادیتک