EasyBlog Pro 5.4.7

EasyBlog
7,000 تومان

مشخصات فنی

tikago.ir
stackideas
Joomla 3, Joomla 4, Joomla 2.5
Component, Module, Plugin

چنانچه میخواهید کاربرانتان برایتان مطلب پست کنند و یا یک سیستم وبلاگ دهی برای کاربران سایت فراهم کنید تا مطالبشان را پست کنند و قابلیت‌های فراوانی هم داشته باشد این افزونه میتواند به کار شما بیاید.

اول صفحه
پیاده‌سازی و پشتیبانی توسط: هادیتک