آموزش مقدماتی ماکروسافت پاورپوینت(Microsoft Powerpoint) - رایگان

آموزش مقدماتی ماکروسافت پاورپوینت(Microsoft Powerpoint) - رایگان
محصول رایگان
0 تومان
محصولی جهت فروش یافت نشد

مشخصات فنی

tikago.ir
tikago.ir
ویدئو

آموزش مقدماتی ماکروسافت پاورپوینت - قسمت یکم ویدئوی یکم

چگونگی ایجاد اسلاید، ویرایش نوشته های درون اسلاید و نمایش آن

آموزش مقدماتی ماکروسافت پاورپوینت - قسمت یکم ویدئوی دوم

چگونگی تغییر سایز و رنگ و سایر اطلاعات در اسلایدها

آموزش مقدماتی ماکروسافت پاورپوینت - قسمت دوم ویدئوی یکم

افزودن متن و ویرایش اطلاعات داخل اسلایدها، تنظیمات پاراگراف و درج تصویر در اسلایدها

آموزش مقدماتی ماکروسافت پاورپوینت - قسمت دوم ویدئوی دوم

دوستونه نویسی در اسلایدها و تنظیمات پاراگراف

آموزش مقدماتی ماکروسافت پاورپوینت - قسمت سوم ویدئوی یکم

درج اشکال در اسلایدها و تغییرات مربوط به اشکال

آموزش مقدماتی ماکروسافت پاورپوینت - قسمت سوم ویدئوی دوم

درج اشکال در اسلایدها و زیباسازی اشکال

آموزش مقدماتی ماکروسافت پاورپوینت - قسمت چهارم ویدئوی یکم

درج جدول و تصویر در یک سند پاورپوینت و تغییرات مربوط به ایجاد جدول

آموزش مقدماتی ماکروسافت پاورپوینت - قسمت چهارم ویدئوی دوم

افزودن چارت و نمودار به اسلایدها و تغییرات مربوط به آن

آموزش مقدماتی ماکروسافت پاورپوینت - قسمت پنجم ویدئوی یکم

آموزش ترسیم نمودار و افزودن فرمول به اسلاید

آموزش مقدماتی ماکروسافت پاورپوینت - قسمت پنجم ویدئوی دوم

نحوه افزودن فرمول، صدا و تصویر به اسلایدها و تغییرات مربوط به آن

آموزش مقدماتی ماکروسافت پاورپوینت - قسمت ششم ویدئوی یکم

طراحی و زیباسازی اسلایدها

آموزش مقدماتی ماکروسافت پاورپوینت - قسمت ششم ویدئوی دوم

طراحی و زیباسازی اسلایدها

آموزش مقدماتی ماکروسافت پاورپوینت - قسمت هفتم ویدئوی یکم

طراحی و زیباسازی اسلایدها

آموزش مقدماتی ماکروسافت پاورپوینت - قسمت هفتم ویدئوی دوم

طراحی انیمیشن و متحرک سازی در اسلایدها

آموزش مقدماتی ماکروسافت پاورپوینت - قسمت هشتم ویدئوی یکم

ایجاد دکمه های عملیاتی، درج پیوند، واژه های هنری و نمادها

آموزش مقدماتی ماکروسافت پاورپوینت - قسمت هشتم ویدئوی دوم

افزودن کامنت به اسلایدها و استفاده از ابزار pen

اول صفحه
پیاده‌سازی و پشتیبانی توسط: هادیتک